187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

8 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28789

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

Karar Sayısı : 2013/5356

15/5/2013 tarihli ve 6485 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi”ne katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 2/8/2013 tarihli ve 643488 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.