Mevzuatlar

Yönetmelikler

 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012   Devamını Oku>

 

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde geçen “30   Devamını Oku>

 

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (11 Ekim 2013 Tarih ve 28792 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yapılan değişiklikler işlenmiştir) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,  Devamını Oku>

 

SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu

SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu 1. GİRİŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ nun 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır. Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası sayılması, tutulduğu hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi  Devamını Oku>

 

 

Sorumluluk Riskinin Sigorta Ettirilmesi

T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2006/18008 Karar No. 2007/7460 Tarihi: 03.05.2007 İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUK RİSKİNİ SİGORTA ETTİRMESİ ÖZETİ: Kaza halinde sorumluluk riskine maruz kalanlar, yasal sınırlar içinde anlaşarak bir sigorta poliçesi oluşturabilir. Daha açık  Devamını Oku>

 

 

Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği  Devamını Oku>

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere  Devamını Oku>

 

 

Tozla Mücadele Yönetmeliği

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden  Devamını Oku>

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  Devamını Oku>

 

 


Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel Devamını Oku>

 

 

Radyasyon Güvenligi Tüzüğü

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü Resmi Gazete Tarih/ Sayı: 07.09.1985/ 18861 BİRİNCİ KISIM- Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM- Kapsam, Terimler ve Kısaltmalar Kapsam Madde 1- İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan, resmi, özel kurum  Devamını Oku>

 

 

İlgili Yasal Düzenlemeler

lkyardım, İş Sağlığı Güvenliği ve Yangın ile ilgili yasal düzenlemelere ilişkin maddeler aşağıda özetlenmiştir. İlkyardım Yönetmeliği: 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı yönetmelikle değiştirilen, 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı “İlkyardım Yönetmeliği”ne göre: Madde 16. Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her  Devamını Oku>

 

 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve  Devamını Oku>

 

 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No: 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren  Devamını Oku>

 

 

4857 Sayılı İş Kanunu

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu  Devamını Oku>

 

 

116 No lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1961 Kanun Tarih ve Sayısı: 4.5.1967/862 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.5.1967/ 12597 Bakanlar Kurulu Kararı Tarih ve Sayısı: 28.6.1968/6-10267 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 28.8.1968/12988 Sözleşmelerin uygulanmasıyla ilgili Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim  Devamını Oku>

 

 

161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin İLO Sözleşmesi

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine, 7 Haziran 1985 tarihinde Cenevre’de yaptığı Yetmiş Birinci Oturumunda,Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı; İşçinin işinden kaynaklanan rahatsızlık, hastalık ve yaralanmaya karşı korunmasının, Anayasası gereğince, Uluslararası Çalışma  Devamını Oku>

 

 

155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin İLO Sözleşmesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 3 Haziran 1981 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5038 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası Çalışma  Devamını Oku>

 

T.C. Anayasası 90. Maddesi

Milletlerarası antlaşmaları uygun bulma MADDE 90. – Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet  Devamını Oku>

 

 

ILO Hakkında

ILO’nun Amaçları:Uluslararası Çalışma Konferansı, 1944′te Filadelfiya’da toplanmış ve Filadelfiya Bildirgesini kabul etmiştir. Bu bildirge ile ILO, aşağıda yer alan ilkeleri benimseyerek, hedef ve amaçlarını tanımlamıştır. ILO’ NUN AMAÇ VE HEDEFLERİNE İLİŞKİN BİLDİRGE (FİLADELFİYA BİLDİRGESİ) Filadelfiya’da 26. toplantısını yapan Uluslararası Çalışma  Devamını Oku>

 

187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

8 Ekim 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28789 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2013/5356 15/5/2013 tarihli ve 6485 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi”ne katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 2/8/2013 tarihli ve  Devamını Oku>

 

 

ILO Anayasası

Anayasanın 1919 yılında kabul edilen orijinal metni, 4 Haziran 1934 tarihinde yürürlüğe giren 1922 tarihli değişik; 26 Eylül 1946 tarihinde yürürlüğe giren 1945 tarihli Değişiklik Belgesi; 20 Nisan 1948 tarihinde yürürlüğe giren 1946 tarihli Değişiklik Belgesi; 20 Mayıs 1954 Tarihinde  Devamını Oku>