Hakkımızda

Amacımız;

  • Proaktif yaklaşımla iş yerlerinde riskleri, meydana gelebilecek kazaları ve meslek hastalıklarını tespit ederek, iyileştirme planları hazırlamak, gerekli tedbirleri alarak, uygulamaları takip etmek, kaza ve meslek hastalıklarını önlemek
  • İşverenlerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için danışmanlık hizmetlerini vermek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönünden takibi gerekli olan dökümantasyonu hazırlamak ve işverene vermek
  • İşyerlerinde “Güvenlik Kültürü”nün oluşturulması için gerekli eğitimleri planlamak ve uygulamaları takip etmek
  • İşyerlerinde bulunan makine, ekipman ve aletlerin teknik periyodik kontrollerini planlayıp takip ederek makine, ekipman ve aletlerinin güvenliklerini sağlamak ve bunlardan kaynaklanacak iş kazalarını önlemek
  • Meydana gelmiş veya gelebilecek ciddi iş kazaları sonrasında danışmanlık hizmeti vermek
  • İşverenin maruz kaldığı tazminat davalarında danışmanlık hizmeti vermek