İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İşverenler, işyerlerinde alınması gereken iş güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek zorundadır.

01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 50 kişinin üzerinde çalışanı olan işyerleriyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri bu kapsama girmektedir.

Özel Tema O.S.G.B. sektörel bazda uzman görevlendirmesi yaparak işinize uygun ve riskleri daha doğru tespit edebilecek uzmanı işletmenizde istihdam ederek size daha iyi hizmet vermeyi hedeflemektedir. İşletmenizin İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında aksama olmaması için çeşitli kontrol sistemler uygulayan Özel Tema O.S.G.B. bu sayede hata oranının sıfıra yaklaştırmaktadır.