İşyeri Hekimi Hizmeti

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İşyeri Hekimi görevlendirmek zorundadır.

01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 50 kişinin üzerinde çalışanı olan işyerleriyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri bu kapsama girmektedir.