Radyasyon Güvenligi Tüzüğü

Radyasyon Güvenligi Tüzüğü

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
Resmi Gazete Tarih/ Sayı: 07.09.1985/ 18861
BİRİNCİ KISIM- Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM- Kapsam, Terimler ve Kısaltmalar
Kapsam
Madde 1- İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan,
taşıyan ve depolayan, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerce uyulması gereken kurallar bu Tüzükte gösterilmiştir.
Özgül aktivitesi gram başına 0.002 mikrocurie (kilogram başına 74 kilo becquerel) den daha az olan radyoaktif maddeler bu Tüzüğün kapsamı dışındadır.